Giải pháp toàn diện cho nông nghiệp Việt Nam

1

Giám sát

Dữ liệu thu thập qua hệ thống cảm biến hiện đại. Người dùng có thể giám sát tại bất kỳ đâu thông qua ứng dụng web, smartphone.

2

Phân tích

Dữ liệu được phân tích để đưa ra những cảnh báo kip thời giúp người dùng canh tác hiệu quả, tối ưu.

3

Điều khiển

Hệ thống điều khiển tự động giúp người dùng tiết kiệm chi phí và tăng năng suất, chất lượng nông sản.

4

Chia sẻ

Kết nối, chia sẻ thông tin thông tin hiệu quả giữa nhà nông, nhà nghiên cứu, các chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp, doanh nghiệp và người dùng, từ đó giải quyết các bài toán nuôi trồng và kinh doanh thông suốt và hiệu quả.

Hệ thống phần mềm và ứng dụng quản lý hiệu quả trên nền web, smartphone, máy tính bảng

Xem thêm

Những lợi ích mà Demeter mang lại

Sử dụng hiệu quả nguồn nước, điện, phân bón, thức ăn chăn nuôi, ...

Phòng tránh bệnh hiệu quả và nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi.

Chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các bên, giúp sản xuất giảm bớt gánh nặng đầu ra.

Dự đoán được năng suất mùa vụ, giúp việc bố trí cơ cấu canh tác nuôi hợp lý.

Dễ lắp đặt và dễ sử dụng

Phù hợp với điều kiện kinh tế và ứng dụng tại Việt Nam.